Знаки безпеки


Їх дуже багато і вони різні за кольором, за манерою виконання, за безпосереднім призначенням, за галузевою належністю - знаки безпеки з охорони праці. І тільки мета у них одна - врятувати людину, її здоров'я і життя, захистити чи то працюючого, чи то випадкових перехожих від можливої ​​і раптової біди. Вони зупиняють нас, змушують моментально побачити те, що до цього часу було приховано, і застигнути перед тією межею, за якою чекає нас підступна небезпека.

Основні вимоги
Охорона праці - система комплексна. І включає вона в себе правові, соціально-економічні, лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні, технічні заходи та засоби, спрямовані на збереження здоров'я і життя, а також працездатності людини в процесі її трудової діяльності. Охорона праці покликана створювати для людини безпечні умови для роботи і в ідеалі повинна бути однією з лейтмотивних напрямків на кожному підприємстві та в кожній фірмі, бо охорона праці спрямована на збереження трудового ресурсу.
З розвитком нових технологій і стрімким прогресом працю людини нині значно полегшено, проте, це не означає, що знижується загроза отримання різного роду травм, бо механізація і автоматизація праці несуть в собі нові, не бачені раніше, ризики і для того, щоб уникнути їх, існують знаки безпеки. Саме вони є обов'язковою умовою забезпечення безпеки на об'єктах промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та інших сфер діяльності людини.
        Знаки безпеки - це знаки, якими за допомогою графічних символів, кольорів, світлових або звукових сигналів, словесних або сигналів, що подаються за допомогою рук, встановлюється заборона на вчинення дії або дій, які можуть призвести до виникнення загрози, або дається вказівка ​​на виконання заходів безпеки і захист здоров'я працюючих на робочому місці. До таких знаків відносяться забороняючі, що забороняють та попереджають, розпорядчі, евакуаційні, вказівні та допоміжні. Є також знаки з електробезпеки, пожежної безпеки, знаки санітарно-медичного призначення.

       Кожен роботодавець або відповідальний за охорону праці на підприємстві або в організації повинен:
    1. Визначити види та небезпечність проведення робіт в приміщеннях на робочому об'єкті і в інших місцях, а також походження небезпеки.
    2. Визначити та позначити небезпечні місця і можливі небезпечні ситуації знаками безпеки і сигнальним маркуванням.

    3. Підібрати відповідні знаки безпеки і, якщо потрібно, зробити додаткові пояснюючі написи.

    4. Визначити розміри, види і виконання знаків безпеки та сигнального маркування.

    5. Окреслити знаками безпеки місця розміщення засобів особистої безпеки під час виникнення пожежі, аварії або іншої надзвичайної ситуації.

       Вплив знаків безпеки на людей ґрунтується на властивості людської пам'яті запам'ятовувати і виділяти яскраві графічні об'єкти. Оскільки в стресових ситуаціях у людини немає часу на обдумування своїх дій, знаки безпеки лаконічно і виразно підказують правила поведінки в певній ситуації.
Привертаючи увагу і сповіщаючи про певну небезпеку, знаки в той же час не повинні відволікати увагу людини від інших дій.

      Широке поширення на травмонебезпечних об'єктах отримали комбіновані знаки безпеки з охорони праці. Комбіновані знаки зазвичай бувають прямокутної форми і включають в себе одночасно основний знак безпеки і додатковий - із написом. Прикладами комбінованих знаків можуть бути такі як «Прохід заборонено», «Не вмикати», «Небезпечно. Отруйні речовини » і т.п.

     Крім знаків, існують ще й плакати з промислової безпеки, які більш детально, ніж знаки роз'яснюють порядок дій в небезпечних ситуаціях, правила проведення окремих видів робіт. Від знаків вони відрізняються наявністю більш докладної інформації, поетапним описом порядку дій в критичних ситуаціях, великим розміром і більш детальним графічним зображенням. Наприклад, плакати з техніки безпеки в електроустановках крім заклику до уваги містять і повний опис дій людей при експлуатації, ремонті і обслуговуванні електрообладнання.


Способи виготовлення
    Матеріал, з якого виготовляються знаки безпеки з охорони праці, визначає, наскільки добре вони будуть виконувати свою функцію. Якісний знак повинен бути виготовлений з безпечного матеріалу з урахуванням специфіки приміщення, в якому він знаходиться. Знаки безпеки з охорони праці виробляються з різних матеріалів. Наприклад, з металу, пластику, полімерних самоклеючих плівок, паперу, картону, силікатного або органічного скла. Але найчастіше застосовуються метал, пластик і ПВХ-плівки. Для забезпечення видимості знака в нічний час знаки можуть бути виготовлені із застосуванням світловідбиваючої або люмінесцентної плівки. Гарантійний термін знаків безпеки, як правило, становить не менше двох років. А для особливих випадків виготовляють знаки індивідуального проектування, що застосовуються в специфічних умовах конкретного об'єкта. Плакати з промислової безпеки виготовляють на металі, пластику, папері або картоні різного розміру.
Види знаків
      Розглянемо докладніше види знаків безпеки.


1. Заборонний знак являє собою коло червоного кольору з білим полем усередині, перекресленим похилою смугою червоного кольору
.
2. Попереджувальний - рівносторонній трикутник з округленими кутами жовтого кольору, зверненою вершиною вгору, з облямівкою чорного кольору, зеленого кольору з білою облямівкою або ж білим полем квадратної форми.
3. Приписуючі - квадрат зеленого кольору з білою облямівкою і білим полем квадратної форми.

4. Вказівні - синій трикутник, з білою облямівкою по контуру з білим квадратиком всередині.

     У середині знака розміщуються виконані в чорному кольорі символічні зображення, що конкретизують зміст знака. При необхідності для уточнення або посилення дії знаку, застосовуються додаткові таблички з пояснювальними написами. Зона дії знаків, розміщених біля входу або в'їзду на виробничий об'єкт, поширюється на весь даний об'єкт.
Слід зазначити, що сигнальні кольори та знаки безпеки не замінюють необхідних заходів щодо безпеки праці і засобів захисту працюючих. Знаки безпеки слід встановлювати на території підприємств, будівельних майданчиків, у виробничих приміщеннях, на робочих місцях і ділянках. Місця розташування знаків безпеки, номера їх розмірів, а також порядок застосування пояснювальних написів у виробничих приміщеннях встановлює адміністрація підприємства за погодженням з профспілковим комітетом і відповідним органом державного нагляду.

Сигнальні кольори
В системі знаків безпеки прийняті наступні сигнальні кольори : червоний, жовтий, синій, зелений. Червоний колір при цьому означає «Стоп», «Заборона», жовтий - «Увага», зелений - «Безпека», зелений - «Дозвіл», а синій - «Інформація». Для посилення контрасту сигнальних кольорів, виконання написів і символічних зображень на знаках застосовують білий колір на червоному фоні, зелений на синьому, чорний - на жовтому і білому.
Червоний сигнальний колір використовують в забороняючих знаках, для виконання написів і символів на знаках пожежної безпеки, для позначення пристроїв, що відключають машини і механізми, у тому числі аварійні, для позначення внутрішніх поверхонь в яких відкриваються кожухи і корпуси, огороджувальні рухомі частини машин і механізмів, їх кришки, рукоятки крани аварійного скидання тиску, пожежної техніки (вогнегасники, пожежний інвентар та ін.), для забарвлення сигнальних ламп, що вказують на порушення умов безпеки, для окантовки щитів білого кольору, до яких прикріплюють пожежний інструмент.
Жовтий сигнальний колір застосовують в попереджувальних знаках, для забарвлення огородження небезпечних зон, місць складування матеріалів, позначення елементів конструкцій, які становлять небезпеку для працюючих, для позначення крайок огороджувальних пристроїв, для позначення елементів машин і механізмів, для забарвлення ємностей, що містять речовини з небезпечними і шкідливими властивостями.
Синій колір використовується в вказівних знаках і для позначення елементів виробничо-технічної інформації.
В Україні використання знаків безпеки визначається Технічним регламентом знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, який був затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року №1262. Правила оформлення знаків безпеки регламентовані ДСТУ ISO 3864-1: 2005 «Графічні Символи. Кольори та знаки безпеки».

Провідний експерт технічний, кандидат технічних наук,
академік Міжнародної Академії наук екології та безпеки життєдіяльності,
Товстик Юрій Васильович